4000 bezoekers meer voor Museum Heerenveen in 2016

Museumfederatie Fryslân en de Friese musea kijken terug op een fantastisch museumjaar 2016.  De musea in Fryslân hebben het afgelopen jaar in totaal 1.043.493 bezoekers ontvangen.  Dit is een recordaantal bezoekers, nog nooit eerder werd dit aantal gehaald! Het Fries Museum heeft daar een groot aandeel in, het museum trok 175.000 bezoekers. Met name de tentoonstelling  Alma Tadema heeft veel bezoekers getrokken (ruim 90.000).

Dit jaar valt het op dat veel musea zijn gestart met een herinrichting/verbouwing. Musea die na de herinrichting zijn geopend merken dat ze veel bezoekers ontvangen.

Zo ook Museum Heerenveen, na de grote herinrichting zijn zij weer bijna volledig toegankelijk. Zij hebben hun bezoek dit jaar met ruim 4.000 bezoekers zien stijgen, ook het nieuwe tentoonstellingsbeleid draagt hier aan bij.